Начин на приготвяне

Коктейл с Розе и плодове

Food Stylist: Anne Disrude
Prop Stylist: Pamela Duncan Silver