104104104104

Бронхиалната астма е болест, която се характеризира с несъответстваща реакция на дихателните пътища при различни провокира­щи фактори. Дължи се на стесняване на бронхите, което може да пре­дизвика недостатъчна обмяна на дихателните газове (кислород и въг­лероден двуокис) и да доведе до задушаване. Пациентът страда от прис­тъпи на задух, кашлица и трудно отделяне на храчки. Въздухът, който не може свободно да преминава, поради частична непроходимост, се издишва през стеснения проход при участие на повече мускули на гръд­ния кош. Това се съпровожда с пискливи или хриптящи звуци. Стесня­ването на дихателните пътища е предизвикано преди всичко от спаз­ми на гладката мускулатура в стените на дихателните пътища, възпа­ление на лигавицата и повишено образуване на слуз в нейните жлези. Пристъпът може да бъде предизвикан от различни групи фактори:

астма

*   Цветен прашец, прах, плесен, косми от козината на животни, различни миризми и аромати, дим, смог и др., които вдишвани пре­дизвикват алергия;

лекарства и химически вещества (аспирин, бета-блокери, коде­ин, морфин, индометацин, тартазин – съставки на хранителните баг­рила);

инфекции на дихателните пътища (главно от вирусен произход);

силни емоции;

несъобразено физическо усилие;

студ и резки промени на околната температура.

При много пациенти пристъпът може да бъде предизвикан от ня­колко фактора едновременно.

Понякога следват един след друг няколко астматични пристъпа. Касае се за опасно състояние, нареченото астматичен статус, който може да продължи и няколко часа. Необходимо е спешно медикамен­тозно лечение, иначе пациентът е застрашен от задушаване.

От астма у нас страдат от 1 до 3 % от населението и проявата на алергичните заболявания (включително и астма) непрекъснато се увеличава. Това е последица от действието на различни синтетични „аро­мати“, използване на синтетични багрила и ароматизатори в рафини­раните и непълноценните за организма храни, които от друга страна предизвиква недостатъчност на някои витамини, минерали и други ак­тивни биологични вещества в организма. Друг вреден елемент е белтъ­чината на кравето мляко – бета-лактоглобулин, който за много хора е един от най-силните алергени в храната. Неговото даване на кърмаче­тата във вид на сух заместител на майчиното мляко, заложен на базата на кравето мляко, е една от основните причини за значителното разрас­тване на алергиите.

Лечение на острите пристъпи

Струя студена вода, която ще си пуснете на врата, може да има добро действие. От височина около 50 см, за около 60-90 секунди, два или три пъти през деня, пускаме слаба или средно силна струя.

Някои противоастматични лекарства не са за предпочитане. Те съдържат сулфити и метасулфити, които са съставна част от много консерванти и директно предизвикват пристъпа. (Двадесет и три го­дишна астматичка била лекувана 6 месеца венозно, т.е. получавала ле­карствата направо във вените. След всяка доза състоянието й значи­телно се влошавало, дотолкова, че трябвало да я включат към кислоро­ден апарат. По-късно лекарите предположили, че се касае за алергия към вещества съдържащи сулфити и метасулфити. Изразено подобре­ние настъпило, чак след като тези две вещества били изключени от храната на пациентката, а също така изключени били и тартазин и бензоати. Скоро след това пациентката могла да изключи от лечени­ето си и стероидите.) Ако е дори малко възможно, избягвайте всички лекарства. Между тях са и често използваните кортикостероиди, които след по-дълга употреба понижават отбранителната способност на ор­ганизма, повишават кръвното налягане, предизвикват наднормено нат­рупване на мазнини, образуване на язви, захарна болест, катари, за­държане на вода в организма, кожни проблеми, загуба на калий, пре­дизвикват деминерализация на костите, менструални нарушения, пси­хически изменения, пречат на естественото развитие на детето.

Чесънът се използва за лечение на астма от столетия. Разбър­кайте една средно голяма, настъргана скилидка чесън в една чаша го­реща вода и я изпийте. Възможно е някой да повърне след първата чаша. В такъв случай е необходимо веднага да изпиете още една чаша.
Действащите вещества, които намаляват образуването на слуз в жле­зите на дихателните пътища, се всмукват от кръвта и се отделят от белите дробове.

Аерозолите предизвикват същата зависимост, както някои нос­ни капки. Пациентът всъщност трябва постоянно да повишава дозите. Някои авторитети не препоръчват тези препарати при лечение на аст­ма, защото при по-дълго използване могат да изсушат лигавицата и да спомогнат за образуването на гъст „мазен“ секрет (храчка).

В случай на остър астматичен пристъп веднага потърсете ле­карска помощ.

[smartads]

Поддържаща терапия

1. Дихателна гимнастика. Всяко упражнение изпълнявайте пет или шест пъти и по два пъти на ден, а също и при първите признаци на пристъп.

*  В изправено положение поставете дланите си на рамената, а лактите дайте един към друг. При вдишване отделяйте лактите си в посока към гърба, а при издишане ги събирайте заедно.

* Максимално странично разширение на гръдния кош ще постиг­нете така: Вдигнете едната ръка, а другата ръка сложете зад главата и хванете мишницата на изправената ръка. При вдишвания правете нак­лони в посока на изправената ръка. Упражнението повторете 5-6 пъ­ти, след това сменете ръцете.

* Дайте ръцете назад, съберете ги и дишайте дълбоко.

* Легнете си по корем и съберете ръцете си отзад без да ги свива­те. При вдишване вдигайте главата и ръцете си нагоре, при издишване се отпуснете и почивайте.

*  Легнете по гръб. При вдишване си вдигайте краката нагоре, а при издишване си сваляйте полека краката обратно на земята.

*   Легнете отново на гръб с ръце покрай тялото. При вдишване вдигнете ръцете и ги сложете над главата. При издишване бавно сед­нете и с ръцете си докоснете пръстите на краката.

*   Дренаж предизвикан от положението на тялото помага за из­чистване на храчките. Легнете с главата надолу през леглото и изкаш­ляйте. При някои пациенти по време на пристъп това положение не е удобно. Може да се легне по корем с две или три възглавници под бед­рата.

 1. Не носете дрехи или бельо от синтетични материи. Електрос­татичната енергия привлича праха. При обличане прахът се вдига на­горе и вие го вдишате.
 2. Препоръчвам храна без мляко, млечни произведения, яйца, шо­колад, риба и други хранителни алергени. Избягвайте храни, които са изкуствено оцветени, ароматизирани, с консерванти – ацетилсалици- лова киселина, серен двуокис (използва се при сушене на плодове) и бензоат. Тези вещества могат да предизвикат астма при по-чувстви­телни хора.

Д-р Моркос докладва, че при повечето деца астматични пристъпи се придизвикват от консумация на яйца и мляко. Соята също може да алергизира, но при пълното изключване на други алергени не влошава състоянието.

 1. При някои хора могат да бъдат предизвикани пристъпи при употребата на алкохолни питиета, обработени месни произведения, си­рена, банани или диня.
 2. Препоръчвам, ако е възможно да се живее на село – всред при­родата. Серният окис от моторните превозни средства може да увреди дишането и на здрави хора.
 3. Съсредоточете се върху това, да дишате през носа. Почти 90 % от астматиците дишат през устата. Носът е идеален филтър, в който се спират много нечистотии от околния въздух. Частиците, предизвиква­щи алергии, проникват много по-дълбоко, когато се диша през устата и много бързо, и в много по-голямо количество навлизат в дихателни­те пътища и предизвикват пристъпи.
 4. Препоръчвам да се спи по корем. Това помага, като естествен дренаж на дихателните пътища.
 5. Ритъмът на дишане по време на сън обхваща около три секун­ди пауза след края на вдишването и издишването при по-малката чес­тота на дишането. Пациентът би трябвало да се научи да диша по този начин и през деня.
 6. Доколкото е възможно, спете навън. Такъв сън е още по-добър отколкото при отворен прозорец.
 7. Не използвайте антихистаминови препарати. Те не отстраня­ват причините на астмата.
 8. Избягвайте околна среда, в която има силни изпарения, пар­фюм, аромати и полени от цъфтящи растения.
 9. Астматичен пристъп може да бъде предизвикан от студ, про­мяна в атмосферното налягане и простуда. Предпазвайте се от просту­ди.
 10. Достатъчното количество течности (6-8 чаши вода, освен теч­ностите в храната) предпазва от запек.
 11. Не бива да имате вкъщи никакви животни. Неподходящи са и плюшените играчки.
 12. Не отглеждайте в дома си цъфтящи растения.
 13. Махнете всички тънки и дебели пердета от дома си. Ако из­ползвате тънки пердета, то често ги перете.
 14. Много астматици са алергични към орехи, морски животни, домати, малини, ягоди и др.
 15. Естествено е да се откажете от пушенето и да избягвате среда, където се пуши. Повече от 23 % астматици при децата са в обкръжение на пушещи родители.5 Пасивното пушене е един от най-действените фактори в околната среда – изключително много повишава риска от астматично заболяване. Нормално е да не се пуши! Нека на вашето работно място да не се пуши.
 16. Някои хора са алергични към веществото Achras zapota, което е едно от основните суровини за производство на дъвки.
 17. Горещо препоръчвам кърмене на децата и то колкото може по-дълго. Минимално 12-18 месеца кърмачетата не трябва да получа­ват никакво краве мляко (Sunar, Feminar и др.). Алергените на кравето мляко са особено опасни за кърмачетата, защото тяхната имунна сис­тема още не е напълно развита. Алергените от млякото и яйцата пре­минават в млякото на майката, затова би трябвало и тя да ги избягва в периода на кърмене.
 18. Положете голямо старание да отстраните праха от вашето до­макинство (от мебелите, столовете, подовете, ъглите, стените, карти­ните, тапетите, играчките). Спалното бельо перете при температура по-висока от 55°С и херметически затворете матраците. Като пълнеж на възглавниците използвайте дакрон. Новост е тъканата овчи вълна, която като че ли не действа алергично. (Клинически тестове досега не са направени.) Използва се за завивки, възглавници и др.
 19. „Коремното“ дишане, при което влизат в действие коремните стени и диафрагмата, е много по-ефективно, защото използва 60 % от жизнения капацитет в покой.
 20. Усиленото дишане през дебела сламка в голямо шише с вода ще помогне да освободите или облекчите спазмите в дихателните пъ­тища.
 21. Готварската сол може да предизвика пристъпи и да повиши употребата на антиастматични лекарства. Ограниченото използване на сол има благотворно влияние върху здравословното състояние на астматика. Редовно използваме 10-20 пъти повече сол, отколкото ни е необходимо. Понижената употреба на сол в нашата храна има широ­ко приложение: в много случаи отстранява мигрената, нормализира кръвното налягане, понижава риска от рак на стомаха, помага на аст- матиците. Не солете всяко ядене. Постарайте се да откриете истинс­кия вкус на храните!
 22. Д-р Вантке установил, че изключването на риба, сирене, кол­баси, вино, бира, туршии при 80 % астматици изключително много подобрява тяхното състояние. Пробвайте и вие! Поне за няколко сед­мици.


Диизоцианатите са главна причина за производствена аст­ма. Намират се например в уретановата пяна и другаде. Този, който се намира в тяхна близост на работното си място, би трябвало да се постарае да изключи влиянието им върху своя организъм.